Win dain a lotica
En vai tu ri
Si lo ta
Fin dein a loluca
En dragu a sei lain
Vi fa-ru les shutai am
En riga-lint

Win chent a lotica
En vai tu ri
Si lo ta
Fin dein a loluca
Si katigura neuver
Floreria for chesti
Si entina

La la la la la la la la la...

Fontina blu cent
De cravi esca letisimo

La la la la la la la la la...

De quantian
La finde reve

Win dain a lotica
En vai tu ri
Si lo ta
Fin dein a loluca
En dragu a sei lain
Vi fa-ru les shutai am
En riga-lint


Sung by Shanti Snyder
"▣ Music" 카테고리의 다른 글
2005/12/15 10:25 2005/12/15 10:25
0 Trackback , 0 Comment

Trackback Address :: http://leefill.com/tt/trackback/321